Професионална оријентација

linijasiva

Непрестане  промене у свету рада и образовања стављају школу пред нове изазове. Стално учење и стални професионални развој су вредности које се развијају од најмлађег узраста, а професионална оријентација постаје кључна компетенција. Ученицима је потребно омогућити да током обавезног основног образовања упознају себе, стекну самопоштовање, превазиђу предрасуде, упознају конкретан свет рада и занимања и изграде вештине неопходне за сналажење у том свету. Програм професионалне оријентације који се остварује у школи односи се на праћење, усмеравање и подршку ученицима у њиховом даљем образовању и професионалном развоју. Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање свих актера , који објективно имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес доношења одлука о избору занимања и професионалног развоја: родитељи, наставници, стручни сарадници у школама, лекари, стручњаци при Националној служби запошљавања.

linijasiva

Пријава на страницу