JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Листе жеља

linijasiva

Листе жеља ученици попуњавају након положеног завршног испита, када већ знају колико су бодова сакупили по разним основама. Званични извештај о броју бодова са којима ученик улази у расподелу, биће објављени 24.06.2016. године. Ученици могу проверити своје податке и бодове које су остварили, у току шестог, седмог и осмог разреда, као и на завршном испиту, на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – http://www.upis.mpn.gov.rs. Том приликом је потребно да ученик унесе своју шифру (тј. идентификациони број).


Листу треба пажљиво попунити и то тако што се прво уноси образовни профил који би ученик највише желео (у складу са оствареним бодовима). Затим се редом уносе остали образовни профили које ученик жели, од већег ка мањем интересовању.
У листу жеља не треба уносити школе за које ученик нема афинитета, јер би на основу бодова и места жеље на листи ученик могао бити распоређен баш у ту школу.


Шифра образовног профила


Прво се уноси шифра образовног профила. Шифру упишите онако како је написана у конкурсу. Шифра је писана латиницом те је такву и ви морате уписати у листу жеља, а остале податке (име, презиме,школа, место,име родитеља, назив школе и образовног профила) ћирилицом, штампаним словима.
Препоручујемо да добро проверите написану шифру, зато што шифра представља ознаку образовног профила и најзначајнији је податак у електронској обради изражене листе жеља.
Пример попуњене листе жеља.

linijasiva

Пријава на страницу